Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe Chiong-thêng 社團法人台灣羅馬字協會章程

Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe Chhut-pán Pó͘-chō͘ Pān-hoat 台羅會出版補助辦法 Sin-chhéng Pió-keh申請表格 Word PDF

☆TLH tī 2008 nî tit tio̍k Kàu-io̍k-pō͘ chhui-sak bó-gí kòng-hiàn thoân-thé-chióng =>

☆台羅會2008年獲得教育部推展母語傑出貢獻獎 =>

台灣羅馬字協會e時代意義kap任務/蔣為文 (PDF)