ubuntu

Hoan-gêng lâi Tâi-lô-hōe chhit-thô! 歡迎來kàu台灣羅馬字協會! Facebook fans粉絲口座:TLH台灣羅馬字協會


Iàu-kín ê siau-sit 要緊ê消息

第19屆世界台語文化營預告! 請ta̍k-ke先kā時間ji̍t-chí ān--lo̍h-lâi!

主辦:台灣羅馬字協會、台灣南社、成大台灣語文測驗中心
協辦:台文筆會、台越文化協會、台灣社、北社、中社、東社、客社、台灣教授協會、台灣教師聯盟、客家後生社等
活動日期:2015/7/17~20 (拜五、六、日、一)
活動地點:國立成功大學
活動主題:落實釘根母語ê台灣學教育
有附設囡仔營(中小學kap學前幼齒班),歡迎大人chhōa囡仔來參加!
預定出席人物:蔡英文主席、陳菊市長、各本土社團代表等beh chiâⁿ百人
本土社團大會師,台灣絕對bē-tàng輸!
春天樹叢青青青,台灣tek-khak出頭天!

(預定5月底公布營隊課程內容kap開始報名,請隨時上台羅會網站看上新消息)台羅會會員資料大清查!
咱會已經成立14冬,加減有1寡會員失連絡ia̍h-sī資料無更新。為tio̍h提供khah好ê服務,拜託所有會員koh添一擺資料清查更新表 thang hō͘秘書處建檔管理。
更新表ē-sái email, fax, 郵寄tńg-lâi會址!

討黨產 公投連署運動!
台羅會為連署站!成大師生及附近民眾歡迎到台羅會連署! Tel:06-2096384
討黨產官網 下載連署書台羅會網站tng teh修改,若有siáⁿ-mih建議請hām阮聯絡!歡迎多利用台羅會FB看live活動消息&相片Facebook fans粉絲口座:TLH台灣羅馬字協會

2015第二屆台灣羅馬字文化節系列活動:
慶祝台灣字報紙《台灣府城教會報》創刊130周年!
*台語白話字文物史蹟導覽活動 免費報名!
*查台語詞典比賽 免費報名!
2015.4.15 台語白話字文物史蹟導覽第二期培訓開始免費報名!上課地點:成大 --> download講義

請注意:考試時間: 2015/5/9拜六 早起10:00~12:00,有筆試&口試
報到地點:國立成功大學台灣語文測驗中心(修齊大樓26706)
無來視同放棄!


2015.5.22-23 Tē 7 Kài Tâi-oân Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe 2015年第七屆台灣羅馬字國際研討會 免費報名!

2015.3.20 台語認證加強班招生(TLH&港社大合辦。上課地點:高雄港都社大)


2015.3.22 TLH kap 高師大合辦第8期台語師資初階培訓研習班(上課地點:高雄師大)

2015.1.31 台羅會年會圓滿舉行,蔣為文當選第八屆(2015.2~2017.1)理事長,聘請陳金花做秘書長、穆伊莉做副秘書長、專任秘書許珮旻。
新會址:台南市小東路147巷32號,Tel:06-2096384,Fax:06-2755190。仁武辦事處聯絡方式原在。


(社團法人)台灣羅馬字協會
內政部台內社字第 9030236 號核准成立
統編98636202
郵政劃撥42115827台灣羅馬字協會
會 址(2015.2起):台南市小東路147巷32號
TEL:0921-957-708(C) 06-2096384
Fax: 06-2755190
E-mail:tlhemail@gmail.com

台羅會得tio̍h肯定!